TOTALLEVERANTÖR

av batterier, både privat och till företaget

TOTALLEVERANTÖR

av batterier, både privat och till företaget

TOTALLEVERANTÖR

av batterier, både privat och till företaget

TOTALLEVERANTÖR

av batterier, både privat och till företaget

Normans Laddningsstation AB

 

Hos oss hittar du alltid rätt batteri för ditt behov, och vi garanterar dessutom en hög kvalitet på de batterier vi erbjuder. Detta tillsammans med den kompetens och erfarenhet vi erbjuder gör att vi försäkrar dig om att du alltid får det bästa alternativet.

 

Normans startades 1926 av Norman i Gävle. År 1928 köptes verksamheten av Göran Rosenblom, och Gunnar Dybeck började arbeta i företaget som 14-åring år 1938. Gunnar Dybeck köpte i sin tur Normans 1970 och drev verksamheten vidare i lokaler på Hattmakargatan i Gävle.

 

Sedan 1980 äger Leif Dybeck (son till Gunnar) Normans och driver företaget tillsammans med sin son, Patrik Dybeck.

 

Företaget flyttade år 1987 från lokalerna i centrala Gävle till nuvarande lokaler på Kryddstigen 7 - Gävle - där de har butik och serviceverkstad och varifrån de utgår till sina externa kunder och serviceuppdrag.

 

Miljöpolicy

 

Normans Laddningsstation AB miljöprestanda är av stor betydelse för både interna och externa parter.  Vi kommer att upprätta och upprätthålla kommunikation och konstruktiva relationer med intressenter.
 
Normans är ett miljömedvetet företag som arbetar för att skapa en hållbar utveckling som prioriterar miljön.  Vi försöker att förebygga och minska miljöpåverkan genom att:

  • Uppfylla relevant miljölagstiftning samt lagkrav.
  • Stödja vår känsla av ansvar gentemot miljön, genom att engagera oss i miljöledningssystemet.
  • Kommunicera och samarbeta i miljöfrågor med  kunder, affärspartners och leverantörer.
  • Minimera resursförbrukningen i vårt företags dagliga verksamhet.
  • Minimera avfall och säkerställa en korrekt avfallshantering.
  • Förebygga föroreningar.
  • Undersöka produkter, utrustning, tjänster och transporter före köp och användning, sett ur miljösynpunkt.
  • Använda miljövänliga lösningar, då dessa är tekniskt och ekonomiskt genomförbara.

Normans Laddningsstation September 2009


VD Leif Dybeck

Normans Laddningsstation AB
Kryddstigen 7
802 92 Gävle
Kontakt
026 12 07 46
info@normansbatterier.se
Öppettider
sep-apr: 08-17 (fre 08-16)
maj-aug: 08-16
lunch: 13-14

© 2023 Normans Laddningsstation AB
Information om cookies